026 - 303 15 40

ENDUTEQ heeft ISO9001 certificaat behaald !!

Afgelopen najaar heeft ENDUTEQ het ISO9001 certificaat behaald. Het behalen van deze mondiaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement vormt een stevige basis om ons bedrijf verder door te ontwikkelen.

Door het in kaart brengen en borgen van de processen rond onze dienstverlening, kunnen we continu de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren. Tevens heeft het doorlopen van dit traject ons meer inzicht gegeven in de wereld van internationale normen en standaards.

Hoe de kwaliteit van producten en materialen gemeten / geborgd dient te worden is vaak vastgelegd in normen. Mede dankzij deze certificering zijn we beter in staat om betrouwbare oplossingen te ontwikkelen die voldoen aan de gestelde eisen en uitgangspunten van de betreffende norm.

Bent u op zoek naar een oplossing om de kwaliteit van uw product of materiaal automatisch te borgen, graag ontwikkelen wij een Test- en Meetsysteem op maat.