Tooling voor materiaaltesten

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van uw product of materialen, zijn (non)destructieve praktijk testen nood- zakelijk. Vaak is standaard beschikbare Tooling niet toereikend voor uw beoogde testen. Graag ontwikkelen wij maatwerkoplossingen voor uw test- of meetvraagstuk.

ENDUTEQ ontwikkelt automatische Test- en Meetsystemen voor het meten van afstand, beweging, kracht en temperatuur. Samen met u ontwikkelen wij voor ieder meet-vraagstuk een passende (maatwerk-) oplossing.

Mocht u speciale of aanvullende wensen hebben in het uitvoeren van geautomatiseerde testen, dan ontwikkelen wij graag een Test- en Meetautomaat op maat.

Tooling voor materiaaltesten
Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van uw product of materialen, zijn (non)destructieve praktijk testen noodzakelijk. Vaak is stan- daard beschikbare Tooling niet toereikend voor uw beoogde testen. Graag ontwikkelen wij maatwerkoplossingen voor uw test- of meetvraagstuk.

De expertise van onze specialisten staat tot uw beschikking om een passend gereedschap te ontwikkelen. Wij maken o.a. gebruik van onze FEM-analyse vaardigheden om het juiste Tooling- ontwerp te ontwikkelen en de juiste Tooling-materialen te selecteren. Hiermee bent u in staat repeterend betrouwbare testen uit te voeren.

Tooling volgens NEN, EN, of ISO normen
ENDUTEQ heeft jarenlang ervaring in het omzetten van NEN/EN/ ISO normbeschrijvingen naar betrouwbaar werkende Tooling. Hiermee kunt u reproduceerbaar testen uitvoeren.
Als u aangeeft volgens welke norm u wilt testen, (en op welke trekbank u de testen wilt uitvoeren;) dan ontwikkelen wij een Tooling-oplossing op maat.

Innovatieve Tooling voor elke industrie
Of u nu in de automotive, bouw, chemie, metaal of kunststoffen sector actief bent, onze oplossingen bieden voor alle industrieën uitkomst. Ook als u testen wilt uitvoeren waarvoor (nog) geen normen beschikbaar zijn, kunnen wij passende Tooling- oplossingen ontwikkelen.

Tooling voor onderzoeksinstituten
Als onderzoeksinstituut verricht u toepassingsgericht wetenschap- pelijk onderzoek. Voor het uitvoeren van praktijkonderzoek van nieuwe materialen en producten is standaard Tooling vaak niet toereikend. Samen met uw wetenschappers ontwikkelen wij een meet-methode om uw wetenschappelijk onderzoek te kunnen onderbouwen met praktijk experimenten. Op basis van de gekozen meetmethode ontwikkelen we aanslui- tend een Tooling-oplossing op maat.

Reparatie, revisie en upgrade van bestaande Tooling / Test- gereedschap
ENDUTEQ kan desgewenst reparatie en/of revisie van beschadigde of versleten test gereedschappen verzorgen. Als u aangeeft volgens welke norm u testen met uw Tooling verricht, en op welke trekbank u de testen uitvoert; dan verzorgen wij een passende Tooling-upgrade.

View the brochure