026 - 303 15 40

ENDUTEQ levert Cilinderslot tester vlg EN1303 aan SKG-IKOB

Enduteq heeft voor SKG-IKOB uit Geldermalsen een vrij-programmeerbaar volautomatisch testsysteem voor cilinders voor sloten volgens EN1303, ontworpen en gebouwd. Met de nieuwe opstelling kan SKG-IKOB twee sleutels en cilinders onafhankelijk van elkaar een duurtestcyclus laten ondergaan. Het nieuwe cilindertestsysteem biedt een aanzienlijk efficiëntere methode voor het testen van cilinders voor sloten.

Aanleiding
De behoefte van producenten van producten en materialen, om de kwaliteit van hun producten te kunnen garanderen, wordt steeds belangrijker. Enerzijds vanwege (mogelijke) claims van gebruikers van hun producten, verderop in de keten; anderzijds om meer inzicht te verkrijgen in de specifieke eigenschappen en kwaliteit van hun producten.
De nieuw ontwikkelde Cilindertester voert niet alleen volgens de norm (EN1303) een duurtest uit; maar is tevens in staat om het materiaal/product echt destructief te testen. En kan daarbij (extreme) bedrijfsomstandigheden nabootsen, om zodoende de producent te helpen meer inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van haar product/materiaal. Tevens kan bepaald worden waar de grenswaarden van het “kapot maken” van het product/materiaal echt liggen.
Het duurtestsysteem vervangt een oudere installatie waarop slechts één cilinder kon worden beproefd. De nieuwe cilindertester kan vanaf beide zijden duurtesten uitvoeren op een cilinder. Hiermee kan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van de cilinder tegelijkertijd worden getest. De duurtest is een maat voor de levensduur van cilinder en sleutel.

De twee teststations bootsen het insteken en omdraaien van de sleutel in de cilinder na. De sleutel wordt op een houder vastgeschroefd en door een servomotor gedraaid. Lineair units bewegen tijdens de test heen en weer om de sleutel in en uit de cilinder te bewegen. Het systeem is zodanig uitgevoerd, dat het eenvoudig kan worden omgezet naar het uitvoeren van twee onafhankelijke, enkelvoudige testen.

Het bewegingspatroon kan flexibel worden ingesteld, en gebeurt door het invoeren van diverse indexbewegingen, wachttijden en rotaties. Een complete test kan wel 100.000 cycli omvatten. Het ingestelde bewegingspatroon plus de ingestelde parameters zijn als recept op te slaan in het geheugen van de besturing. Daarin is ruimte voor maximaal 99 recepten. Het testsysteem kan maximaal twaalf cycli per minuut uitvoeren, afhankelijk van het patroon.

Opbouw
De cilindertester bestaat uit een machineframe, twee sleutelinsteek- en rotatiestations, twee universele cilinderslot-opspanhuizen en een besturingskast.
Het cilinderhuis is bevestigd op een montageblok, waarbij de positie van het cilinderslothuis zowel verticaal als horizontaal instelbaar is. Het huis is voorzien van een gewicht om het slot volgens de norm aan te drukken.

Technische uitvoering
Om de gewenste positioneernauwkeurigheid te bereiken, zijn alle aandrijvingen uitgevoerd met servomotoren. De sleutelinsteek-stations zijn voorzien van een lineair unit, via een spindel aangedreven door een servomotor. Hiermee is een slag van 300 mm mogelijk ten behoeve van de horizontale beweging van de sleutel. Een servomotor zorgt voor de rotatie van de sleutel. Aan de uitgaande as is hiertoe een universeel koppelelement gemonteerd.

Tijdens het uitvoeren van de test wordt de opgenomen stroom van de servomotoren gelogd;. gaat de beweging zwaarder of juist lichter. Hiermee wordt inzicht verkregen in slijtage van sleutel en cilinder.

SKG-IKOB is dé Nederlandse certificatie-instelling voor de bouw- en vastgoedsector. Het instituut levert een totaalpakket op het gebied van kwaliteit door het testen en certificeren van ontwerpen (attesten), producten, processen, diensten en managementsystemen. Het testen van cilindersloten is daar slechts één onderdeel van.